Skip Navigation Linkssertificirane

​Изисквания за сертифициране

happiest_baby_assoc.jpg 

Лицата, които биха искали да се сертифицират по програмата „Най-щастливото бебе” трябва да имат поне една от следните квалификации:

а) сертификат или лиценз по специалности с насоченост бременност или грижи за новороденото (например педиатри, психолози, педагози, медицински сестри, акушери, фармацефти, друг специализиран медицински персонал, консултанти по подготовка за раждане, консултатни по подпомагане на кърменето, дули, физиотерапевти и др.)

б) да бъдат обучители на родители с минимум 1 година преподавателски опит (например в Ла Лече Лигата, в родителски курсове за тийнейджъри или възрастни, в курсове за отглеждане на деца, социални работници в сферата на осиновяването и приемните семейства, социални работници в сферата на работа с малтретирани деца, детски психолози и др.).
 
Цена: 340 лв.
 
 
За да се сертифицират, всички участници трябва да:
 
а) се запознаят с:

• DVD-то за преподаватели
• DVD-то за родители „Най-щастливото бебе”
• Да прочетат всички текстове от предоставения CD-ROM „Материали за преподавателя”
 
б) прочетат следната литература:
 
• „Най-щастливото бебе” от д-р Харви Карп
•  Синдрома на внезапната детска смърт, изявление от Американската Асоциация на Педиатрите (AAP Policy). Pediatrics
   2000;  650-656. (Включени в предоставения CD-ROM)
• "Четвъртият триместър": Рамка и стратегия за разбиране и преодоляване на коликите, Съвременна педиатрия 2004,
   21:94 от д-р Харви Карп (включен в предоставения CD-ROM)
• Технически доклад за Синдрома на раздрусаното бебе от Американската Асоциация на Педиатрите (AAP Policy),  
  Педиатрия 2001; 108:206-210 (включен в предоставения CD-ROM)
• Влиянието на бебешките бутилки, чаши и беберони върху кърменето при преждевременно родени бебета:
  Репрезентивно контролирано проучване BMJ 2004; 329:193-198. (включен в предоставения CD-ROM)
• Бележки по получаването на наградата на С. Андерсън Алдрич,  Педиатрия 1977; 59:389-395. (включен в предоставения
  CD-ROM)
• Науката и четвъртия триместър –  Трите направления, в които науката ни връща към миналото.  (включен в
  предоставения CD-ROM)
• „Ръководство за сън" от д-р Харви Карп
 
(Други необходими материали за четене ще бъдат добавяни към този списък от време на време).
 
Препоръчителна литература:
• „Наръчник по кърмене” от Катлийн Хагинс
• „Удивителното новородено” от Маршал Клаус и Филис Клаус 
 
в) да попълнят сертификационния пакет, който включва: изпит за сертифициране, споразумение за обучители, бланка за
    препоръка на сертифицирания обучител

г) да се явят на изпит за сертифициране върху основни знания и умения (необходими са 90% верни отоговори, за
   успешно преминаване)

д) да подпишат и върнат споразумението за обучители.
  
Кандидатите трябва да вземат изпита и да се сертифицират в рамките на 1 година от датата на закупуване на 
учебните материали.