Skip Navigation Linksproekti

​​​​​
   ​​​​​​Проект „Най-щастливото дете в България”

 Nai-shtastlivoto-dete.jpg

Целите ни са да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България.
 
Стремим се да привличаме вниманието и да информираме широката българска общественост, настоящите, бъдещи и приемни родители, медиците и професионалистите от сферата за работа с деца и гражданите в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности, относно най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията и психологията за отглеждане, общуване и възпитание на бебета и деца и подпомагащи превенцията на различните форми на насилие;
 
Методите да залегнат в обучението на медицинския персонал и педогогическите факултети на основните университети;
да се даде възможност за подобряване на квалификацията и компетентността на професионалистите, да се даде възможност за сертифициране на обучители, включително и обучители от ромски произход и младежи в неравностойно положение от икономически маргинализирани общности, чрез метода „Най-щастливото бебе” и други програми;
 
Защо правим всичко това?
 
Голяма част от младите семейства в България нямат необходимите познания, умения и осъзнатост, за да могат да успокояват децата си и да си осигурят удовлетворението на успешния родител. От своя страна бебетата и малките деца не получават необходимите им грижи и правилен възпитателен подход и реагират на тази липса с много и необясним плач, познат като колики при бебетата, тръшкане, емоционални изблици и недисциплинираност при малчуганите. Неинформираните родители на свой ред, се чувстват безсилни и широко  използват остарели и неефективни „методи” за възпитание чрез пасивна и активна форма на насилие (70% от българите, повече), която не само, че не дава резултат, но и води до отглеждането на потенциално агресивно бъдещо поколение с отклонения във физическото и психическото развитие, соматични заболявания, личностни и емоционални нарушения и др.
 
Трудния социално-икономически преход в България и скорошната финансова и икономическа криза, упражняват допълнителен социален и икономически натиск върху семействата и увеличават още повече чувството на неадекватност и безпомощност на родителите и професионалистите, като по този начин се увеличават и броя на бебетата и децата жертви или застрашени от психическо или физическо насилие, телесни повреди, дългосрочни увреждания или подлагането на принудителни дисциплинарни методи, които нарушават достойнството на детето.
 
 
Целева аудитория: над 2 500 000 българи, от които:
 
Родители, студенти и обучаващи се в професионалните сфери за работа с деца и медицински работници включително от ромски произход, практикуващи професионалисти  от сферата за работа с деца: педиатри, неонаталози, педагози, психиатри, акушери, психолози, дули, медицински работници, социални работници, приемни родители, консултанти по кърмене, водещи класове за родители, физиотерапевти, логопеди и др., управляващите държавни и частни болници, клиники, ясли, детски градини, родилни домове, педиатрични клиники, занимални, неправителствени организации за работа с деца, детски клубове, агенции за гледачки и др., НПО-та за работа с родители, деца и за превенция на насилието над деца; НПО-та за работа с родители и деца в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и др.
 
Целите ни ще бъдат постигнати в два етапа - Информационен и Социален:
 
Първи етап (2013г):
 
Запознаваме хората с това какво е активно и пасивно насилие и как да го предотвратим. Даваме решението за справяне с плача на бебетата (коликите) и решението на проблемите с възпитанието в периода на израстване на малкото дете до 5 години.
 
Запознаване на широката аудитория с метода „Най-щастливото бебе”, издаване на книгите и видеата на д-р Карп, провеждането на обучителни семинари и сертифициране на първите професионалисти в България, което е вече факт. Създадохме общност от дипломирани обучители, които подкрепяме в по-нататъшното им професионално развитие.
Обръщаме за подкрепа към обществено активни и отоговорни компании от частния сектор, организации, фондации, сдружения и личности. Моля, подкрепете ни, дори всяко харесване във фейсбук ни е полезно www.facebook.com/bebeidete :)
 
Втори етап (2014-2016 г.):
 
Разработване на обучителна програма за най-добри методи и практики на съвременната педиатрия и психология за развитие на детето, включително работата на д-р Карп, френската школа на Франсоаз Долто, д-р Лари Коен и други. Навлизане в здравната и образователната система под формата на допълнителни обучения за практикуващите работници от медицинските и професионалните сфери за работа с деца, както и в обученията на студентите в медицинските, педагогическите, психологическите и социалните сфери:

- Безплатни обучения за практикуващи професионалисти и обучаващи се в сферите за работа с деца
- Последващо сертифициране и ресертифициране на просфесионалисти
- Последващи обучения за родители
- Предоставяне на безплатни обучения за родители в неравностойно положение, от ромски произход и икономически
  маргинализирани групи.
 
За втория етап, с който ще навлезнем като част от обучението в здравната и образователната система, сме в процес на кандидатстване към Фондация „Тръст за Социална Алтернатива" и Институт „Отворено Общество" с партньори: Софийски Университет „Св. Климент Охридски", фондация „Същност", сдружение „Бебе и Дете", сдружение „Свят без граници" и фондация „Бащинство".
Повече за методите и техниките на "Най-щастливото бебе" на др. Харви Карп тук.
 
Ако искате да ни подкрепите като доброволец, партньор, медиен партньор или желаете да станете дарител, моля, пишете ни на bebeidete@bebe-dete.com.  ​​

​​​​