Skip Navigation LinksZelenata-Gradinka

​Проект "Зелената Градинка"

bean_teepee.jpg
Във Валдорфската детска градина и у-ще „проф. Николай Райнов” започна изграждането на образователна био градина в двора, където деца, родители, педагози и съмишленици, заедно ще отглеждат зеленчуци, плодове и билки. Ще бъдат построени повдигнати и висящи лехи и вертикални стени със зеленчуци от вътрешната и от външната страна на двора, така че и минувачите да могат да си похапват зеленчуци, както и възможност да се включат в проекта като доброволци. От рециклирани и естествени материали ще бъде изграден компост, за биоотпадъци за наторяване, инсталация за събиране на дъждовна вода, за устойчиво поливане и оранжерия. От септември до юни, градината ще работи като
училищна класна стая, а през лятото като градинска общност.
EEA_Grants_GIF_4363_1.gif

Проект „Зелената градинка”, в детска градина и начално училище „проф. Николай Райнов" и открити класни стаи за всички” се изпълнява по договор №131/ 27.10.2014г., финансиран по Програмата за
подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП (2009-2014г.)“ 

Целта на проекта е да допринесе за формиране на отношение у децата и техните родители и учители към околната среда, здравословното хранене, устойчивото развитие и социалната ангажираност.

​Валдорфското училище ще организира 12 безплатни открити класни стаи за деца от гр. София за изучаване на градинарство и иновативни земеделски технологии. 
В процеса на работа, учене и игра сред многообразието на природата се развива въображението на децата, помага им да бъдат по-толерантни към другия и неговата различност. Този проект ще способства и за създаване на позитивна нагласа и осъзнато отношение към грижата за околната среда и съответно към другото същество или човек, независимо от пола му. Също така това е добра практика, която има потенциала да обединява
усилията на учители, родители, деца и местната общност за изграждане на едно зелено, красиво, полезно и любимо място, където заедно с децата, ние всички учим най-скъпоценните
уроци - тези на Природата. Повече за проекта, следете на фейсбук страницата на Валдорфското училище.

Това е чудесна възможност за доброволци, които искат да подкрепят екологичното образование на децата в България.

hanging_pumpkins.jpg